ANSØG WONDERPULJEN

Når Foreningen Wonderfestiwall donerer sit overskud fra sommerens festival, har det til formål at støtte; velgørende eller almennyttige ungdomskulturelle formål og amatøridræt på Bornholm.

Fra dags dato kan man nu ansøge til projekter, der er i overensstemmelse med Forenings Wonderfestiwalls vedtægter. Der kan ansøges til velgørende eller almennyttige ungdomskulturelle formål og amatøridræt på Bornholm. Wonderrådet vil lægge vægt på ansøger som rammer så mange bornholmere som muligt og som har perspektiver for Bornholms udvikling. Der kan ikke gives støtte til projekter, hvor der tages entré. 

Download ansøgningskema som PDF
Download ansøgningskema som Word dokument

Det totale beløb til uddeling offentliggøres hvert forår af Foreningen Wonderfestiwalls generalforsamling, som herefter udpeger Wonderrådet bestående af 2 repræsentanter fra Foreningen Wonderfestiwall, 7 repræsentanter fra Bornholms Regionskommune, Destination Bornholm, de bornholmske fonde samt en række erhvervsdrivende som er sponsorer for Wonderfestiwall.

Foreningen Wonderfestiwall har momsfritagelse for arrangementet Wonderfestiwall. Alle donationer skal derfor godkendes af SKAT, som sikrer, at de momsfri midler uddeles løbende og kun uddeles til formål, der er i overensstemmelse med lovgivningen og Foreningen Wonderfestiwalls formålsparagraf.

Wonderfestiwall har blandet støttet projekter i disse foreninger, Viking Fodbold, Bornholms Military Trup, Allinge Jazz Festival, Øif, Tejn IF, Hagedorn Production, Nyker Borgerforening. 

Ansøgning: Download ansøgningskema, udfyld ansøgningen og send ansøgningen til wonderpuljen@wfw.dk

Ansøgningsfrist er den 22. februar 2020. Meddelelse om bevilling eller afslag kan først forventes i slutningen af marts måned.

Download ansøgningsskema til Wonder Puljen enten som PDF eller Word dokument via links forneden.

Download ansøgningskema som PDF
Download ansøgningskema som Word dokument

Kreditering af Wonderfestiwall: I al publiceret materiale om de enkelte projekter, herunder også hjemmesider og pressemeddelelser, skal det angives, at projektet er gennemført med støtte fra Wonderpuljen og med visning af Wonderfestiwall logo, som downloads via dette link.

Instagram Facebook youtube Spotify