CORONA Q&A

Tror I stadig, at I kan holde festival til sommer – og hvorfor? 

Vi håber stadig på, at vi kan holde festival, men det er grundlæggende myndighedernes beslutning. Det er dem, der skal aflyse, hvis det ender der. Men udrulning af vaccine, det kommende coronapas, muligheder for kviktest, restriktioner, der virker og en udendørssæson på vej – det er alt sammen ting, der bidrager til en vis optimisme hos os. 

Men tiden er ved at løbe ud ift. at få en afklaring. Vi har hårdt brug for en klar udmelding, hvis vi skal kunne fortsætte vores planlægning forsvarligt. Vi har brug for en langsigtet genåbningsplan, der tager højde for forskellige scenarier, ligesom vi afventer en garanti for, at vi får økonomiske kompensation, hvis festivalerne bliver aflyst. Uden den ved vi ikke, hvor vi står ift. indgåelse af aftaler med leverandører, samarbejdspartnere og kunstnere og lige nu planlægger vi i blinde.

Men er det realistisk og sundhedsmæssigt forsvarligt, at vi kan samle flere tusinde gæster til en festival allerede til sommer 2021? Det lyder mildest talt urealistisk. 

Det kan være svært at forestille sig i denne tid med skarpe restriktioner, nye mutationer og fortsatte smittetal. Og det er klart, vi skal kun holde festival, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt, men det er op til myndighederne at vurdere.

Vi mener godt, at vi kan skabe sundhedsmæssigt forsvarlige rammer for et arrangement, og vi tager opgaven meget alvorligt. Vores mål er ikke, at der ikke vil komme et eneste smittetilfælde på en festival med flere tusinde mennesker. Det bilder vi os ikke ind. Men vi skal skabe et arrangement, som er lige så sikkert som at færdes i resten af samfundet og med lige så lille smitterisiko, og det tror vi på, at vi kan.  

Men hvordan vil I samle mange tusinde mennesker på en sundhedsmæssig forsvarlig måde? 

Vi mener, at vi med et coronapas, der viser, at man enten er blevet vaccineret, har fået en negativ test, eller har antistoffer i kroppen, kan minimere risikoen for smittespredning. Samtidig vil brug af hurtigtest som screening af deltagere til store arrangementer være en effektiv måde at smitteopspore på. Særligt i forhold til at opfange de smittebærere, som ikke har symptomer, og derfor ikke ville blive testet i andre sammenhæng. Dermed kan vores arrangementer hjælpe med at dæmme op for smittespredning, også i resten af samfundet. 

Det er selvfølgelig op til sundhedsmyndighederne at vurdere og tage den endelige beslutning om konkret håndtering. Men vi er vant til at håndtere flere tusinde mennesker på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, inden de deltager i vores arrangementer, og vores systemer og mandskab kan sagtens tilpasse sig, så vi sikrer en tryg festival – også i år.

Hvad gør I selv for at undersøge/understøtte mulighederne for at holde festival til sommer? 

Vi stiller vores viden, faglighed og vores netværk til rådighed for myndighederne, som heldigvis lytter og anerkender vores svære situation. 

Vi arbejder på tværs af branchen både i Danmark og internationalt med at komme med konkrete bud på overordnede retningslinjer for, hvad der skal til for at begivenheder kan afholdes trygt og ansvarligt. 
Vi bruger desuden vores internationale netværk til at researche og indsamle viden og materiale om de løsninger, der arbejdes med i vores nabolande. Det materiale deler vi ligeledes med regeringen og myndighederne. 

Derudover har vi udviklet et studie sammen med Divisionsforeningen og Horesta og førende sundhedsfaglige eksperter, som er godkendt af Videnskabsetisk Komite. Studiet skal afvikles i faser hen over foråret, så vi løbende kan lære af erfaringerne. Det er pt. sat på pause af Sundhedsministeriet pga. den britiske variant af coronavirus. 

Det er afgørende for vores muligheder for at gennemføre, at vi kommer i gang med det studie hurtigst muligt, så vi kan være forberedte og klar til at samle mennesker igen med de rigtige forholdsregler og initiativer. 

Hvordan er dialogen/samarbejdet med myndighederne? 

Vi møder stor forståelse for vores situation, men vi savner det tværgående samarbejde, som er nødvendigt for, at vi kan komme videre. Vi har brug for afklaring og nogle klare rammer at arbejde ud fra. 

For eksempel har det ikke været muligt for os at få en dialog om de løsningsmuligheder for kulturelle arrangementer, som vi har udarbejdet sammen med sundhedsfaglige eksperter. Det samarbejde og den dialog er afgørende for, at vi kan komme videre, og vi mener også, at det er af stor betydning for genåbningen generelt. 

Hvordan står I økonomisk lige nu? 

Vi står i en meget alvorlig situation med alt for usikre økonomiske perspektiver for hele festivalbranchen. Vi ved ikke, om vi er købt eller solgt, og vi planlægger i blinde, så længe vi ikke ved, om der vil være et økonomisk sikkerhedsnet, hvis branchen fortsat vil være omfattet af restriktioner eller festivalerne bliver aflyst. 
Vi har kort sagt brug for afklaring nu, hvis vi skal kunne fortsætte vores planlægning ansvarligt.

Rigtig mange i branchen kæmper stadig med et meget stort hul fra 2020, og for hver dag uden afklaring øges omkostningerne. Går vi videre uden at have en eller anden form for sikkerhed, risikerer vi og de mange samarbejdspartnere, leverandører, foreninger m.fl., som vi arbejder sammen med at må smide håndklædet i ringen. Derfor har vi brug for afklaring nu om, hvorvidt vi bliver støttet økonomisk. Det handler ikke kun om os, men om hele Festival Danmarks overlevelse. 

Hvilken betydning vil det have for jer på længere sigt, hvis ikke I kan holde festival? 

Det vil være meget alvorligt – ikke bare for os, men for den samlede branche. Den er i forvejen meget hårdt ramt af Corona-krisen. Konsekvenserne vil være vidtrækkende; kunstnerne, lyd-, lys, og scenefolk, men også de frivillige organisationer, foreninger og leverandører som er en central del af vores arrangementer, vil blive hårdt ramt. 

Så vi håber bestemt ikke, at 2021 bliver aflyst. Med endnu en aflysning vil der virkelig være brug for økonomisk hjælp, hvis de danske festivaler, spillesteder og alle de erhverv, som lever af, at vi kan afvikle koncerter, skal overleve. Det gælder også vores festival. 

Kan I ikke bare flytte jeres festival til et senere tidspunkt? 

En festival planlægges ikke bare på et par måneder. Det tager lang tid at planlægge en festival – over et år – selv om selve festivalen finder sted i en afgrænset, midlertidig periode. Og der er mange parter involveret, som har tilpasset deres forretning mv. efter det tidspunkt festivalen er sat til. Lodsejere, som vi lejer pladsen af, samarbejdspartnere, kunstnere, leverandører, frivillige – alle har planlagt efter det tidspunkt, som er aftalt. Det kan ikke bare flyttes rundt på.

Hvorfor aflyser I ikke bare? 

Fordi vi fortsat tror og håber på, at det vil være muligt at holde festival. 

Men I sidste ende vil det være en politisk beslutning, om det er muligt at samle mange mennesker til begivenheder til sommer. Vi kan gøre, hvad vi kan for at finde løsninger til, hvordan det kan lade sig gøre, men den endelige vurdering og beslutning ligger hos regeringen. Hvis vi aflyser, har det store konsekvenser for de mange mennesker, der arbejder i branchen, og vi har brug for et sikkerhedsnet og en økonomisk garanti for, at de ikke bliver tabt, hvis vi aflyser. 

Instagram Facebook youtube Spotify