wonder17

Fra havefest til festival

Foreningen bag Wonderfestiwall, Den Kulturelle Uafhængighedshær, blev dannet i sommeren 2008, hvor gruppen bestod af et par unge mennesker. Men da ambitionerne hurtigt voksede, gjorde gruppen af unge det også og det er denne besætning af syv unge ildsjæle i alderen 20–30 år der stadig har ansvaret for festivalen. Idéen opstod, da flere af foreningens medlemmer var vendt tilbage til Bornholm for en stund, og her blev mødt af en ø, hvor der nærmest ikke skete noget for unge og folk der følte sig unge. Dette har foreningen, efter deres egen mening, været med til at ændre henover vinteren med deres indendørs arrangementer, som går under navnet Wall of Wonders, der har skabt nye initiativer hos de allerede eksisterende clubber og spillesteder, og ikke mindst med Wonderfestiwall.

Foreningens formål er at danne et kulturelt miljø på Bornholm – på de unges præmisser og gerne udenfor sæsonen. Derudover ønsker vi at kunne tiltrække større danske og udenlandske navne til øen indenfor genrerne film, stand-up og selvfølgelig musik.

Foreningen bygger som så mange andre på rå frivillig arbejdskraft, forskellen på Wonderfestiwall og andre festivaler er, at det er de unge som fuldstændig sætter dagsorden og leder slagets gang. Dette gør at festivalen har en konstant energisk og spontan energi omkring sig, som sikrer at festivalen ikke bare bliver ligesom alle de andre, for det er ikke meningen.

Festivalen er tænkt som grundstenen i foreningens arbejde og skal være med til at sætte Bornholm på de unges musiske landkort, som flere musikfestivaler allerede har gjort for mindre lokalsamfund. Vi har nogle helt enestående rammer på Bornholm, som man ikke vil kunne finde noget andet sted i Danmark. En kombination af det barbariske og bløde, nærmest sensuelle, er at finde i vores natur, og midt i dette ligger vores festivalplads ved Hammershus, hvor vi opnår en uforfalsket stemning.

Festivalens overskud går dels til velgørenhed på Bornholm, hovedsagligt til ungdommen og ungdomskulturen, derudover går en del til næste års festival for derved at opnå en endnu højere standard for vores festival. Desuden går overskuddet til at arrangere vores øvrige arrangementer.

Alle bestyrelsesmedlemmere arbejder frivilligt og ulønnet.

opstart